Fri frakt över 399 kr och fri retur
Kassa
Favoriter

Hållbarhet och miljö

Vi på Springhill vill skapa en så hållbar affärsverksamhet som möjligt, där människa och miljö respekteras. Vi stöttar också våra leverantörer i arbetet med att främja en hållbar utveckling.

 

Vi utvecklar kontinuerligt vårt kunderbjudande utifrån ett hållbarhetsperspektiv vilket sker på olika nivåer. Vi erbjuder t.ex. miljöcertifierade produkter som Better Cotton Initiativ och Oeko-Tex, vi väljer mer hållbara produktionstekniker, och vi kontrollerar leverantörernas prestation utifrån flera hållbarhetsparametrar.

 

För att minska vår miljöbelastning använder vi transporter med begränsat CO2-utsläpp och undviker flygtransporter. Samtliga transportörer som Springhill anlitar har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. Vi försöker minska mängden förpackningsmaterial och välja återvinningsbara och mindre miljöbelastande material.

 

Produktkvalitet och kemikalieinnehåll är viktigt för oss och våra kunder. Vi följer självklart alla de lagar och regelverk som är uppsatta av EU och nationella lagstiftare på de marknader där våra varor säljs, t.ex. REACH. Vi använder oss av Textilimportörernas kemikalieguide och andra vägledande dokument.

Socialt Ansvar

 

Springhill är medlem i amfori BSCI sen 2007. Det är ett europeiskt initiativ som hjälper detaljhandlare, importörer och varumärken att förbättra arbetares villkor i produktion. Medlemskapet i amfori BSCI är ett steg i den långsiktiga ambitionen att bli ett ännu bättre och mer ansvarstagande företag. Springhill arbetar medvetet för att utveckla och utbilda våra leverantörer för bättre arbetsvillkor, både genom att anlita lokala utbildare/granskare och genom egen tillsyn. Ledordet är att kommunicera och koordinera, samt ställa korrekta krav på våra leverantörer. Det är en ständigt pågående process med respekt för produkten, miljön och för alla inblandade i tillverkningsprocessen.

 

Vill du veta mer om amfori BSCI, besök websidan: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci
Amfori BSCI uppförandekod omfattar ett antal principer som vi arbetar för ska efterlevas hos våra leverantörer. Principerna bygger bl.a. på FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s konventioner.

 

1. Föreningsfrihet och rätt till kollektiv förhandling
2. Skälig ersättning
3. Hälsa och säkerhet på arbetet
4. Särskilt skydd för arbetare
5. Inget tvångsarbete
6. Etiskt affärsmannaskap
7. Ingen diskriminering
8. Anständiga arbetstider
9. Inget barnarbete
10. Inga otrygga anställningar
11. Miljöskydd

 

Uppförandekoden kan laddas ner på flera olika språk från amfori BSCI hemsida: https://www.amfori.org/node/223/field_resource_type/code-conduct-119

 

Önskar ni ytterligare information om Springhills hållbarhetsarbete eller vår uppförandekod, var vänlig kontakta oss via e-mail:info@springhill.se

 

 

Oeko-Tex standard 100 är ett av de mest kända och spridda varumärkena i världen avseende textil hållbarhet och är därmed också världens ledande märkning för textilier och läder. Med denna märkning visar vi på Springhill Textile AB, i samarbete med våra leverantörer, att produkten är trygg att använda med avseende på hälsofarliga ämnen! En certifiering innebär att produkten uppfyller höga humanekologiska krav, d.v.s. inte innehåller kemikalier i halter som är hälsoskadligt.

 

Springhill Textile är sedan 2007 medlem i BSCI. Vi strävar mot att succesivt få alla våra leverantörer godkända enligt BSCIs Code of Conduct. BSCI, eller ”Amfori”, som är det nya namnet från 2018, är ett stort europeiskt nätverk, vars syfte är att förbättra villkor och arbetsmiljö för arbetare över hela världen.

 

BCI är en idell organisation som arbetar för att göra den globala bomullsproduktion bättre för både miljö och de människor som arbetar med den. BCI utbildar odlarna för att använda mer miljövänliga metoder som att använda mindre vatten och bekämpningsmedel samt byta ut konstgjorda till naturliga gödningsmedel. Syftet är att förändra odlingen av bomull i global skala. Kunskapen som odlaren får har en positiv inverkan både för dess försörjning och sociala aspekter som försörjning, hälsa samt förbud mot barnarbete. BCI strävar även efter jämställdhet och stärka kvinnors rättigheter.

 

Springhill Textile ställer krav på sina leverantörer att de efterföljer kemikalielagstiftningen enligt Europaparlamentets och rådets förordning. REACH förbjuder eller begränsar användandet och import av vissa typer av ämnen. Syftet är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

 

Springhill Textile är medlem i Textilimportörerna. Medlemskapet ger oss tillgång till viktig information som rör import, handel och CSR-frågor (företagets sociala ansvar). GenomTtextilimportörerna får vi också tillgång till Kemikalieguiden som är speciellt framtagen av SWEREA för textila produkter och som är baserad på EU:s kemikalielagstiftning – REACH.

 

Vår målsättning är att öka andelen produkter i vårt sortiment som innehåller ekologisk bomull. Det finns olika märkningar för ekologisk bomull. I ett inledningsskede är dessa produkter certifierade genom ”Organic Cotton Content Standard”.

 

Våra etiketter tillverkas till största delen av FSC-märkt papper. FSC står för ”Forest Stewardship Council”. FCS:s märke på en produkt betyder att etiketten innehåller trä från ansvarsfulla källor. Ett skogsbruk som är miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt.

 

Springhill Textile tar ansvar för förpackningar som förekommer i verksamheten och våra produkter är märkta med den Gröna Punkten. Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där den förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som innehar varumärkesrätten.